Magasinering

Behöver ni förvara saker någonstans men har inte platsen hemma? Det händer de flesta av oss någon gång i livet, och då måste vi hitta platsen att förvara de sakerna. Det kan vara i samband med en flytt eller företaget som ska omorganisera och kanske byta lokaler. Istället för att behöva sälja alla tillhörigheterna så kan man under tiden magasinera dem. Göteborg är med sin storlek en stad där tjänster som magasinering efterfrågas, och det finns en hel del företag som erbjuder just den typen av tjänster. Det kan skilja mycket mellan dessa företag i både pris och storlek samt var de förvarar sina kunders tillhörigheter. Gemensamt för dessa företag är dock att de har plats för att kunna förvara tillhörigheterna under den tid kunden behöver det. Fördelen med att använda sig av ett företag vid magasinering är att man som privatperson eller föret inte behöver oroa sig för något utan överlåter det till företaget som erbjuder tjänsten. Det är tidssparande, effektivt, säkert och platssparande.

Att tänka på vid anlitandet av företag i samband med magasinering

 • Vad kan magasineras?
 • Hjälper företaget till med nedpackning och uppackning av tillhörigheter?
 • Hur stora utrymmen kan man hyra?
 • Var ligger lokalerna där tillhörigheterna förvaras?
 • Är lokalerna uppvärmda?
 • Hur länge kan man magasinera sina tillhörigheter?
 • Hämtar och levererar de dina tillhörigheter?
 • Innehar företaget som anlitas rätt försäkringar?
 • Vilka garantier lämnar de?
 • Finns det larm och bevakning kopplat till lokalerna?
 • Hur betalar man som kund?
 • Använder sig företaget av bindningstider och startavgifter?
 • Har man som kund tillgång till sina tillhörigheter?

Om ni funderar på att anlita ett företag för magasinering så se till att läsa igenom kontraktet noga och ta upp eventuella frågetecken direkt, bättre att vara frågvis och lite ”jobbig” för att eliminera misstag på vägen. De flesta företag som erbjuder magasinering har en tydlig och enkel kommunikation men långt ifrån alla, så att jämföra företagen emellan kan spara dig mycket problem i slutändan.