Miljö & kvalitetspolicy

När man som kund ska anlita företag som erbjuder tjänster inom flytt, flyttstädning och magasinering bör man ta reda på hur dessa jobbar med miljö och miljöpåverkan. Det kan vara bra som kund att veta vilka företag som värnar om vår natur och miljö genom deras förebyggande arbete och val av produkter de dagligen använder. Använder företagen miljövänliga bilar vid transport eller miljövänliga medel vid städning t.ex. svanenmärkta produkter? De företag som arbetar med rutiner som minskar användandet av miljöpåverkande produkter är ofta företag som bryr sig om och respekterar kundernas egendom vilket också minskar slitaget på egendomen.

Om man väljer att anlita företag som erbjuder tjänster inom flytt och flyttstädning bör man också ta reda på om de arbetar efter kvalitetspolicys. Med kvalitetspolicy menar vi att företagen arbetar med garantier som t.ex. säkra betalningar, tidsgarantier, avbokningskydd, rätta till fel som företaget orsakat etc. Kunden ska känna sig trygg och veta att jobbet är i goda händer vilket gör trygghetsgarantier viktiga.

Att som företag möta kundens krav och förväntningar på miljöanpassad service och bedriva sin verksamhet enligt gällande lagstiftning är även det en bra policy. För de företag som erbjuder städning brukar de anställda få skriva på ett avtal om tystnadsplikt vilket också garanterar att sekretess och kvalitet efterföljs.